Звільнення з військової служби

Звільнення з військової служби за контрактом за сімейними обставинами: Закон та Процедура

Spread the love

Відповідно до п. 3 пп. «г» ч. 5 ст. 26 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби на підставах:

Під час проведення мобілізації та дії воєнного стану, через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу), зокрема:

–           у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

–           у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

–           у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

–           у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

–           у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Відповідні підстави для звільнення передбачені також Постановою Кабінету Міністрів України № 413 від 12 червня 2013 р. якою було затверджено Перелік сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та зі служби осіб рядового і начальницького складу.

Військовослужбовець подає рапорт та документи, що підтверджують підстави для звільнення.

Командир в/ч приймає рішення відповідно до вимог Указу Президента «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ» №1153/2008 від 10.12.2008 та інших нормативних актів.

Після видання наказу про звільнення військовослужбовець здає справи та посаду і виключається зі списків в/ч .

У разі відмови у достроковому звільненні, про причини відмови, повідомляється відповідним рішенням.

При звільненні видається припис, службова характеристика, грошовий атестат, медична книжка та документи необхідні для оформлення статусу УБД.

З аналізу вищенаведених норм вбачається, що звільнення з військової служби за контрактом у воєнний час можливе, за умови здійснення виховання дитини з інвалідністю та/ або догляду за хворою дитиною.

При цьому в цих статтях не зазначено конкретної умови, що такі діти повинні походити від військовослужбовця або бути ним усиновленими.

Зважаючи на це, можна спробувати подати рапорт з зазначених вище підстав.

До такого рапорту слід подати наступні документи:

1) Копію свідоцтва про шлюб;

2) Документи, що посвідчують інвалідність дитини;

3) Свідоцтво про смерть біологічного батька дітей;

4) Довідка про осіб, що спільно проживають;

5) Акт обстеження житлово-побутових умов;

Але, слід врахувати, що шансів буд більше, якщо перед цим все-таки пройти процедуру з усиновлення дітей дружини.

Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду (ч. 1 ст. 207 Сімейного кодексу України).

Відповідно до ч. 1 ст. 211 Сімейного кодексу України усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа віком не молодша двадцяти одного року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини (далі СК України).

Згідно ч. 1 ст. 213 СК України за наявності кількох осіб, які виявили бажання усиновити одну і ту ж дитину, переважне право на її усиновлення має громадянин України:

1) в сім’ї якого виховується дитина;

2) який є чоловіком матері, дружиною батька дитини, яка усиновлюється;

3) який усиновлює кількох дітей, які є братами, сестрами;

4) який є родичем дитини.

На усиновлення дитини одним із подружжя потрібна письмова згода другого з подружжя, засвідчена нотаріально (ч. 1 ст. 220 СК України).

Приєднуйтесь до моїх соціальних мереж:

https://www.instagram.com/legalsolutionsdnipro/?hl=uk

https://www.facebook.com/gruntjlegalassistance/

No tags for this post.

Читайте також в соціальних мережах