Зменшення розмірів щорічної соціальної виплати під час воєнного стану не є звуженням права на соцзахист – КАС ВС

Зменшення розмірів щорічної соціальної виплати

Spread the love

Зменшення розмірів щорічної соціальної виплати під час воєнного стану не є звуженням права на соцзахист – КАС ВС

Правова позиція Касаційного адміністративного суду щодо соціальних виплат

Позивач оскаржив бездіяльність обласного Головного управління Пенсійного фонду України через відмову нарахувати та виплатити йому як особі з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи щорічну разову грошову допомогу до 5 травня за 2022 рік у розмірі восьми мінімальних пенсій за віком відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Натомість громадянину виплачено 3906 грн.

Відповідач обґрунтував нарахування такої суми відповідно до Порядку використання у 2022 році коштів державного бюджету, передбачених для виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 року № 540.

Верховний Суд зробив висновок, що в адміністративних справах, спір у яких стосується соціального захисту під час війни вразливих груп населення, необхідно віднайти баланс між конституційною цінністю оборони, яка є суспільним (публічним) інтересом, у якому акумулюються індивідуальні права кожного, з одного боку, та метою законодавчого впорядкування отримання певного виду соціальної допомоги, з іншого боку.

Суд вказав, що право позивача на виплату щорічної разової грошової допомоги підпадає під гарантії, передбачені ст. 46 Конституції України.

Водночас саме ці гарантії можуть бути тимчасово обмежені в умовах воєнного або надзвичайного стану відповідно до ст. 64 Конституції України.

На виконання Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до своїх конституційних повноважень, а також до «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України (ч. 7 ст. 20 та абз. 3 підпункту 2 п. 22 розд. VI) КМУ постановою № 540 затвердив Порядок, яким установив, зокрема, розміри виплат щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань у 2022 році.

Суд також звернув увагу, що відповідно до ст. 15 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 4 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, держави-учасники цих договорів можуть відступати від своїх зобов’язань щодо гарантій захисту прав людини і громадянина виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов’язанням згідно з міжнародним правом.

З аналізу рішень Конституційного Суду України (№ 20-рп/2008; № 20-рп/2011; № 3-рп/2012; № 5-р/2018) випливає, що одним з основних принципів, який застосовується державою для реалізації конституційного права на соціальний захист, є принцип збалансованості та пропорційності між фінансовими можливостями держави, які визначаються передусім внутрішнім законодавством держави, що враховує, зокрема, зовнішньо та внутрішньо економічні і політичні чинники.

Отже, з огляду на запровадження в Україні воєнного стану та для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації, виходячи з наявних / обмежених фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, прийняття КМУ рішення щодо тимчасового порядку застосування і розмірів державних соціальних стандартів та гарантій, що стосується разової (несистематичної, додаткової до пенсії та інших видів соціальних виплат) грошової допомоги від держави, ніяким чином не може розцінюватися як звуження права на соціальний захист.

ВС погодився з висновками суду апеляційної інстанції про відсутність підстав для задоволення позову.

Детальніше – за посиланням: https://cutt.ly/j0h1bCF.

Постанова ВС від 1 грудня 2022 року у справі № 580/2869/22
– https://reyestr.court.gov.ua/Review/107632056.

З цією та іншими правовими позиціями можна ознайомитися в Базі правових позицій ВС – lpd.court.gov.ua/login.

До вашої уваги послуги, що можуть бути вам корисними:

Читайте також в соціальних мережах